7175 Felsőnána, Rákóczi utca 2/A. felsonana@tolna.net +36-74/887-279

Felsőnána Község Önkormányzata

Önkormányzat

Képviselőtestület tagjai:

Bíró Szabolcs
polgármester
független

Pinczehelyi Zoltán
alpolgármester
független

Tokos Enikő
képviselő
független

Marázi Márk
képviselő
független

Rauch Tibor
képviselő
független

Helyi adók

Magánszemélyek kommunális adója, helyi iparűzési adó

Magánszemélyek kommunális adója: 7.000 Ft/év

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló építmény, a belterületi beépítetlen földrészlet (telek), valamint a nem magánszemély tulajdonában lévő lakás bérleti joga.

Helyi iparűzési adó

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,4 %-a.

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén:

naptári naponként: 1.000.- Ft,

Adóbevallását az állandó jellegű iparűzési tevékenységet végző adózó az adóévet követő május 31-ig, a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó az adóév utolsó napját követő 150. napig nyújtja be az önkormányzati adóhatósághoz. Az adózónak állandó jellegű iparűzési tevékenység megkezdését követő 15 napon belül, ideiglenes iparűzési tevékenység esetén a tevékenység megkezdésekor kell bejelentkezni az önkormányzati adóhatósághoz. Az adózó az adókötelezettséget érintő változás, az adóköteles tevékenység megszűnését követő 15 napon belül köteles bejelenteni az adóhatóságnál.